U3V UP Olomouc a virtuální U3V ČZU Praha01. 10. 2020 stálá aktivita Kde: Expozice času Vstupné: 550Kč / 720 Kč

Zveme všechny seniory do studia  Univerzity třetího věku.

Studium na Univerzitě třetího věku je určeno lidem nad 60 let věku nebo s přiznaným důchodem (starobním, předčasným či invalidním). Maturitní zkouška je pro studium v rámci této formy celoživotního vzdělávání výhodou, nikoliv však nutnou podmínkou. Přijetí ke studiu není také vázáno na žádné přijímací zkoušky. 

V Expozici času nabízíme od října 2 typy studia U3V:

  1. Univerzita třetího věku Univerzity Palackého  Olomouc

Tématem tohoto semestru jsou  Vybrané kapitoly z psychologie, v letním navazujícím semestru bude přednášeno  téma Společnost a umění.  Cena za semestr je 720 Kč.

Vyučující přednáší látku ve dvouhodinových lekcích v zimním semestru jen v Olomouci!!!

  1. Virtuální univerzita třetího věku České zemědělské univerzity  v Praze

 Garantem tohoto typu studia virtuální univerzity třetího věku je Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Výuka probíhá v 6 lekcích 1x za 14 dní, školné za semestr činí 550 Kč. Téma zimního semestru je Včelařský rok.  Studenti získávají přístup do online kurzů a na společných lekcích konzultují danou tematiku studia. Výhodou je individuální možnost výuky.  Podrobnosti o formě a obsahu studia najdete na webu www.e-senior.cz.

Výuka probíhá v Expozici času!!!

termíny  studia veSternberku:

1.10.2020

15.10.2020

29.10.2020

12.11.2020

26.11.2020

10.12.202

Přihlášky ke studiu a další informace v Expozici času, 587 571 243, expozice@mkzsternberk.cz.


Zpět na akce

© Expozice Času | Vyvinuto a provozováno s ondrejfirla.eu