Animační programy

>

Animační programy vycházejí svým zaměřením z tematických celků v naší Expozici času ( vesmír, kalendáře, sluneční hodiny, čas a společnost ). Zábava a poučení je základní idea našich animačních programů.
Každý program trvá 45  minut a lze jej přizpůsobit vašim potřebám. Pro objednání nás kontaktujte.

 

+420 587 571 243 expozice@mkzsternberk.cz

Nabídka jednotlivých programů

Měření času dříve a dnes


Kapacita: 30 dětí Cílová skupina: 2. - 5. třída Vstupné: 45 Kč

Děti se seznámí s různými způsoby a principy měření času a procvičí si základní časové jednotky a poznávání hodin.

 1. Řízená diskuze na téma proč potřebujeme měřit čas a jaké známe základní časové jednotky. Zábavná aktivita s obrázkovými kartami.

 2. Seznámení se způsoby měření času v dávných dobách a s principem měření času u různých druhů hodin (sluneční hodiny, svíčkové hodiny, přesýpací hodiny, vodní hodiny, kyvadlové hodiny). Prohlídka exponátů nejstarších hodin.

 3. Hra na „Popletené hodiny“. 

 4. Prohlídka sálu HODINÁŘSKÁ DÍLA - přiblížení práce hodináře.

Délka programu je 45 minut.

Poznáváme čas se skřítkem Ciferníčkem


Kapacita: 25 dětí Cílová skupina: MŠ, 1. třída ZŠ Vstupné: 30 Kč

Nejmladší děti si procvičí základní časové jednotky (den, noc, ráno, poledne, večer, týden, měsíc, rok) v návaznosti na činnosti, které v daném časovém úseku vykonávají.

 1. Povídání se skřítky Ciferníčkem a Minutkou na téma čas.

 2. Prohlídka hodinářské dílny, poslech příběhu "Hodiny s kukačkou."

 3. Pohybová a poznávací hra "Jaro, léto, podzim, zima."

Délka programu je 20 - 25 minut.

Vesmírníček


Kapacita: 25 dětí Cílová skupina: MŠ, 1. - 2.třída Vstupné: 30 Kč

Nejmenší děti se zábavnou formou seznámí se základy fungování vesmíru.  

 1. Aktivizační hra "Víš, co je ve vesmíru?"

 2. Pohádka O prázdnotě a vesmírném semínku.

 3. Prohlídka sálu VESMÍR, povídání o tom, co vidíme ze země na obloze ve dne a co v noci, k čemu potřebujeme dalekohled.

 4. Pohybová aktivita Hvězdný prach.

Délka programu je 20 - 25 minut.

Výlet do vesmíru II.


Kapacita: 30 dětí Cílová skupina: II. stupeň ZŠ Vstupné: 45 Kč

Žáci se zábavnou a názornou formou seznámí s principy fungování vesmíru.

 1. Úvod: Co je to vesmír, z čeho se skládá – řízená diskuze.

 2. Informace o vzniku vesmíru - Velký třesk, galaxie, sluneční soustava, objevování vesmíru, základy kosmonautiky, první člověk ve vesmíru.

 3. Prohlídka sálu VESMÍR s názorným výkladem 

 4. Ověření získaných informací.

Délka programu je 45 minut.

Čas je relativní


Kapacita: 30 dětí Cílová skupina: II. stupeň ZŠ Vstupné: 45 Kč

Žáci se známí s pojmem čas, zamyslí se nad jeho relativitou a pomíjivostí.

 1. Úvaha nad tím, co to vlastně čas je, jestli ho můžeme uchopit a proč potřebujeme měřit čas.

 2. Co znamená, když říkáme, že „Čas je relativní?“ Kdy nám běží čas pomalu a kdy rychle? Plánování času – uvědomění si nastavení priorit, běh času v životě člověka. Řízená diskuze.

 3. Aktivizační hra „Jak jde čas“ 

 4. Jak se měřil čas dříve, seznámení s principem měření různých druhů hodin (sluneční hodiny, svíčkové hodiny, přesýpací hodiny, vodní hodiny, kyvadlové hodiny). Prohlídka exponátů nejstarších hodin.

 5. Práce ve skupině – aktivita „Kdo hledá, najde“. Vyhledávání informací v prostorách Expozice času podle zadaných úkolů.


Délka programu je 45 minut.

Výlet do vesmíru I.


Kapacita: 30 dětí Cílová skupina: 3. - 5. TŘÍDA ZŠ Vstupné: 45 Kč

Žáci se zábavnou a názornou formou dozvědí zajímavosti o vesmíru.

 1. Co je to vesmír, z čeho se skládá – řízená diskuze.

 2. Vznik vesmíru, galaxie, sluneční soustava – planety.

 3. Prohlídka sálu VESMÍR s názornými ukázkami.

 4. Zábavná aktivita s vesmírnými kartami, procvičení získaných informací.

Délka programu je 45 minut.

Navštivte Expozici času virtuálně...


a prohlédněte si prostory ve kterých se odehrávají animační programy.


Více fotografií

© Expozice Času | Vyvinuto a provozováno s ondrejfirla.eu