Historie Expozice času

Objekt na ČSA 19 – dům č.p. 113 patří k nejstarším domům ve Šternberku, stál zde již na začátku 16. století a rozhodně nebyl stavěn pro běžného šternberského měšťana. Bývala zde tržnice, hostinec, v roce 1593 sladovna, od roku 1674 zde byla dočasně umístěna mučírna a vězení. Objekt sloužil také pro podnikání s kameninou, porcelánem, v 19. století se tu nacházela výrobna pálenky a likérů; od roku 1952 pak byla budova využívána pro kulturní účely – ještě dodnes se jí říká dům osvěty.

První písemně doložený majitel byl z českého rodu pánů z Miličína, 15. února 1620 byl v domě krátce ubytován král Fridrich Falcký s manželkou, 19. listopadu 1805 zde posnídali rakouský císař František I. a ruský car Alexandr I., když jejich vojska táhla ke Slavkovu.

Budova se může pochlubit prvky mnoha různých stylů: klenby, okno na fasádě nebo sklepy jsou postaveny v gotickém stylu, sály do ulice náleží renesanci a portál můžeme zařadit do stylu klasicistního. V roce 1998 byl objekt prohlášen kulturní památkou a zapsán v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

Výstavní plochy v přízemí, městská knihovna, divadlo pro sto návštěvníků, baletní sál, kanceláře – to jsou ve výčtu poslední funkce domu. Odbourání třetiny domu při stavbě nákupního střediska urychlilo jeho chátrání. Koncem 80. let byla započata rekonstrukce, jejímž cílem bylo využití domu pro potřeby městské knihovny. Politické změny roku 1989 však vedly k zastavení stavby.

Až do roku 1999 se mohl Šternberk chlubit přízviskem „město hodin“. Následující rok však došlo k likvidaci Muzea hodin na hradě a ke konci výroby mechanické časomíry.

Rozestavěný objekt čekal deset let na svoji novou příležitost. Nakonec bylo rozhodnuto, že se stane místem nové Expozice času. Jde o expozici vycházející z tradičního pojmu „Šternberk – město hodin“. Jejím základem je jedinečná sbírka časomíry z Vlastivědného muzea v Olomouci, která byla dosud uložena v depozitářích. Expozice by měla přispět k rozvoji cestovního ruchu a tím také k vytvoření nových pracovních příležitostí.

Pro myšlenku Expozice času získalo město Šternberk podporu nejen v České republice, ale také v zahraničí. Podařilo se mu získat kooperující partnery v Německu a Švédsku a následně formou grantu také podporu Evropské unie v kategorii projektu „kulturní dědictví“.

 

více fotografií zde

 

© Expozice Času | Vyvinuto a provozováno s ondrejfirla.eu