Expozice času

switch switch switch

Animační programy

Kapacita každého animačního programu je 30 dětí jedné věkové kategorie.


Svět hodin a vesmíru

Nejoblíbenější program pro ty, kdo Expozici času ještě neznají. Komentovaná prohlídka celé expozice se zábavnými prvky.

Ponoříte se do hlubin vesmíru a projdete časem i prostorem až do současnosti. Umístíte planety do správných oběžných drah, seznámíte se s prvními kalendáři i slunečními hodinami. Mistr Hanuš vám pomůže projít bludištěm a zahrajete si na nejlepšího pozorovatele. GPS vás pak zavede až k atomovým hodinám a Hubbleův teleskop vytvoří vzpomínku na čas, který jste si

v muzeu užili.

 

Tento program je vhodný především pro skupiny, které Expozici času ještě nenavštívily.

Kapacita 30 lidí
Cílová skupina: libovolná
Vstupné: 30 Kč

NOVINKA: Šternberský pitaval

Staňte se spravedlivým soudcem, detektivem nebo tajemnou bylinkářkou.

Žáci se zamyslí nad slovem „pitaval“, poslechnou si zajímavé příběhy ze Šternberka 17. století, seznámí se s tehdejšími tresty a mučicími nástroji, pokusí se sami navrhnout řešení současných trestných činů a na mapě budou hledat bývalé budovy soudu i šatlavy. Druhá část zavede malé objevitele do čarodějnické kuchyně, kde poznají základní bylinky a vyzkoušejí si míchání mastí i svůj odhad, která bylinka léčí jakou nemoc.

 

Tento program vychází ze stálé výstavy O zločinech a trestech ve městě Šternberku.

Kapacita 30 lidí
Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ
Vstupné: 30 Kč

NOVINKA: Poznáváme svět s človíčkem

Zábavný program, jehož cílem je v dětech probudit a podpořit vnímání a ochranu přírody.

V tomto programu postava „človíčka“ provází děti světem lidí, živočichů i rostlin. Človíček malým návštěvníkům ukáže, jak bohatý, rozmanitý a zajímavý je jeho přírodní svět. Človíček bydlí v lese, na louce, palouku, pije vodu z listů, koupe se ve studánce, živí se lesními plody, oříšky, ovocem a zeleninou. Součástí jeho života jsou také dobří kamarádi – zvířátka.

 

Tento program vychází z předmětů zeměpis, environmentální a etická výchova.

Kapacita 30 lidí
Cílová skupina: MŠ, 1.–3. třída ZŠ
Vstupné: 30 Kč

NOVINKA: Podmořský svět

Zábavný program, jehož cílem je v dětech probudit a podpořit vnímání a ochranu přírody.

Průvodce podmořským světem je delfín DILO. Ukazuje dětem svůj vodní svět, který je jeho domovem, školou i hřištěm. Představuje své vodní kamarády a hravou formou děti učí o životě živočichů i rostlin pod mořskou hladinou: jak se rodí, jak se krmí, jak dýchají... Pozornost se věnuje také přirozeným vlastnostem delfínů, jako je přátelství, spolupráce, radost a hravost se záměrem podpořit tyto vlastnosti u dětí.

 

Tento program vychází z předmětů zeměpis, environmentální a etická výchova.

Kapacita 30 lidí
Cílová skupina: MŠ, 1.–3. třída ZŠ
Vstupné: 30 Kč

Můj barevný svět

"Kreslení mě baví" - prožitkový program vycházející z vlastní intuice.

Účastníci tohoto programu se za zvuku tibetských mís, relaxační hudby a projekce hvězdné oblohy podívají do hlubokého vesmíru a zkusí najít své místo v něm. Ocitnou se ve ztemnělém prostoru vesmíru, ozářeném pouze hvězdou projekcí. Pokusí se výtvarně vyjádřit, jak se cítí, na velký formát hedvábného papíru. Na závěr se všichni podívají na kresby ostatních a zjistí, jak je každý svým projevem jedinečný.

 

Tento program vychází z předmětu výtvarná výchova.

Kapacita 30 lidí
Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ
Vstupné: 30 Kč
Další

Rezervace

Expozice
Animační programy

Kalendář akcí

03.03.15 18:00

Malý Tibet: beseda

Malý Tibet. Tak se jmenuje beseda, která proběhne v úterý…
17.03.15 18:00

Dámský klub: jaro

Po zimní pauze se do prostor Expozice času opět vrací…
20.03.15 17:00

výstava Libora Krmáška

V Expozici času vystaví své dílo ostravský fotograf Libor Krmášek.…
28.03.15 15:00

Rodinné hrátky: Velikonoce

Pokud byste se rádi připravili na Velikonoce, pak si nenechte…
Zobrazit více akcí

Sociální sítě

Spolupracujeme