Expozice času

switch switch switch

Animační programy

Kapacita každého animačního programu je 30 dětí jedné věkové kategorie.


Svět hodin a vesmíru

Nejoblíbenější program pro ty, kdo Expozici času ještě neznají. Komentovaná prohlídka celé expozice se zábavnými prvky.

Ponoříte se do hlubin vesmíru a projdete časem i prostorem až do současnosti. Umístíte planety do správných oběžných drah, seznámíte se s prvními kalendáři i slunečními hodinami. Mistr Hanuš vám pomůže projít bludištěm a zahrajete si na nejlepšího pozorovatele. GPS vás pak zavede až k atomovým hodinám a Hubbleův teleskop vytvoří vzpomínku na čas, který jste si

v muzeu užili.

 

Tento program je vhodný především pro skupiny, které Expozici času ještě nenavštívily.

Kapacita 30 lidí
Cílová skupina: libovolná
Vstupné: 30 Kč

NOVINKA: Šternberský pitaval

Staňte se spravedlivým soudcem, detektivem nebo tajemnou bylinkářkou.

Žáci se zamyslí nad slovem „pitaval“, poslechnou si zajímavé příběhy ze Šternberka 17. století, seznámí se s tehdejšími tresty a mučicími nástroji, pokusí se sami navrhnout řešení současných trestných činů a na mapě budou hledat bývalé budovy soudu i šatlavy. Druhá část zavede malé objevitele do čarodějnické kuchyně, kde poznají základní bylinky a vyzkoušejí si míchání mastí i svůj odhad, která bylinka léčí jakou nemoc.

 

Tento program vychází ze stálé výstavy O zločinech a trestech ve městě Šternberku.

Kapacita 30 lidí
Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ
Vstupné: 30 Kč

Můj barevný svět

"Kreslení mě baví" - prožitkový program vycházející z vlastní intuice.

Účastníci tohoto programu se za zvuku tibetských mís, relaxační hudby a projekce hvězdné oblohy podívají do hlubokého vesmíru a zkusí najít své místo v něm. Ocitnou se ve ztemnělém prostoru vesmíru, ozářeném pouze hvězdou projekcí. Pokusí se výtvarně vyjádřit, jak se cítí, na velký formát hedvábného papíru. Na závěr se všichni podívají na kresby ostatních a zjistí, jak je každý svým projevem jedinečný.

 

Tento program vychází z předmětu výtvarná výchova.

Kapacita 30 lidí
Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ
Vstupné: 30 Kč

Čas plynoucí v komiksu

Vytvoření komiksu na dané nebo vlastní téma.

Chcete se dozvědět, co je to komiks, kdo ho poprvé vytvořil nebo co musíte umět a znát, aby i váš příběh ožil? V tomto programu se naučíte jednoduchá cvičení, aby vás mozek i ruce poslouchaly, a dozvíte se čtyři různé příběhy se společným tématem "čas". Určíte rozdíl mezi faktem, fikcí, pověstí a příběhem a na závěr se některý z uvedených příběhů pokusíte zachytit v podobě komiksu.

Tento program vychází z předmětů výtvarná výchova a literatura.

Kapacita 30 lidí
Cílová skupina: 3.–9. třída ZŠ
Vstupné: 30 Kč

Co se děje v noci

Noční pohled na svět, rozvoj smyslů, dramatické a hudební hry.

Víte, co se děje v noci s přírodou, zvířaty, lidmi? Neztratili lidé svůj přirozený řád? Jak se orientují v noci? Znají své smysly? Pokusíte se odpovědět na tyto a mnoho dalších otázek, ponoříte se do tmavé noci a zjistíte, jak se umíte orientovat bez zraku a co vám přitom pomůže. Seznámíte se s Měsícem i souhvězdími a vrátíte se v čase do období pravěku, antiky či rokoka. Na závěr vás čeká křížovka.


Tento program vychází z předmětů fyzika, člověk a svět práce, literatura.

Kapacita 30 lidí
Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ
Vstupné: 30 Kč
Další

Rezervace

Expozice
Animační programy

Kalendář akcí

28.03.15 15:00

Rodinné hrátky: Velikonoce

Pokud byste se rádi připravili na Velikonoce, pak si nenechte…
Zobrazit více akcí

Sociální sítě

Spolupracujeme